Vingstorp_flodkraftor

I fyra grävda dammar odlas våra flodkräftor. Flodkräftan håller ett stort kulturellt värde. Det är vår inhemska, ursprungliga  kräfta. Förr förekom den i sjöar och rinnande vattendrag runtom i Sverige. Nu, är de naturliga bestånden nere på 3 % av vad som en gång var.  Förklaringen är kräftpest som bara drabbar flodkräftan men som lämnar den mer vanliga signalkräftan ifred.

Ungefär 4 hektar. är den sammanlagda ytstorleken på våra fyra dammar. Vattnet är klart och rent källvatten som borgar för en god vattenkvalitet.

I augusti månad är det kräftsäsong. Flodkräftor fiskas då på gården för försäljning av både matkräftor och utsättningskräftor.

Matkräftor
Matkräftor säljes levande för konsumtion.  I dagsläget levereras en största delen av gårdens matkräftor till saluhallarna i Stockholm.

I mån av tillgång kan mindre partier matkräftor säljas till intresserade. Kontakta oss för dagspris.

Sättkräftor
Sättkräftor säljs för utplantering i dammar och vattendrag. Dessa är ca 7-9 cm stora och är könsmogna redan första året. Utsättningskräftorna levereras uppdelade i respektive kön.

Priset för sättkräftor är 20 kr st + moms. Kontakta oss för offert vid större kvantiteter.