På VingsTorp bedrivs lammuppfödning av rasen Texel med inriktning på högsta tänkbara köttkvalitet.

Vår övertygelse är att det bästa köttet kommer från djur som fått leva så naturligt som möjligt. Våra lamm föds tidig vår och slaktas under hösten. Det innebär att lammen betar fritt på åker och äng under under större delan av sin livstid.

Lammen växer i sin naturliga takt och miljö. Djuren håller våra landskap öppna och lever ett naturligt och bra liv. Under vinterhalvåret har djuren tillgång till stall och äter ekologiskt odlat foder som produceras på gården.

På VingsTorp har det bedrivits lammuppfödning sedan 80-talet. Under årens lopp har vi haft olika raser så som pälsfår, finull och oxford down samt olika korsningar däremellan. Det senaste decenniet har vi valt att inrikta produktionen på rasen Texel. Texel är ett utpräglat köttrasfår som i kombinationen med våra betesmarker ger ett fantastiskt kött.

Vi är extra stolta över att 2012 klassat in våra första lamm i E+ (den högsta köttklassen) samt att vi fått positiva tillrop från  kunder. Lamm från Vingstorp har funnits på menyn i en rad olika restauranger i västra Sverige. Tre av dessa har varit belönade med en stjärna i Guide Michelin. Det är först nu vi känner oss trygga med att benämna våra lamm som gourmetlamm.