På VingsTorp finns drygt 150 hektar produktiv skogsmark som brukas aktivt.
Förutom till virkesproduktion använder vi skogen till jakt, promenader och svampplockning.