I Västra Götaland, strax utanför Ulricehamn invid sjön Tolken, ligger Vingstorp.
Vingstorp är en släktgård med anor från 1869.

På gården bedrivs ett levande skog och lantbruk. Gårdens huvudsakliga verksamhet är ekologisk får och lammuppfödning. Vår fårbesättning är av renrasig Texel och består av drygt 125 tackor. Utöver vår lammuppfödning finns även fyra dammar med flodkräftodling.

Husen på gården är samtliga uppförda under senare delan av 1800-talet. Boningshusen är fem till antalet och ekonomibyggnaderna några fler.

Gården omfattar ca 200 hektar, varav ca 150 ha skog och ca 50 ha åker och betesmark. Vår gård, jordbruk och lammproduktion har sedan 90–talet bedrivits utifrån kretsloppsinriktade former. Betesmarker, växtodling och djurhållningen är EU-ekologiskt certifierad.